Omówienie aplikacji domowej część II

Czas na napisanie nowej częsci kodu do naszej aplikacji – zajmiemy się stworzenie fasady do rejestracji i logowania użytkownika oraz użyjemy m.in. w metodzie main, aby na żywo zobaczyć działanie naszej aplikacji.;)

UserRegisterLoginFacade

Rozpocznijmy oczywiście od fasady – jej zadaniem jest użycie serwisów, aby zapewnić logowanie i rejestrację użytkownikowi do aplikacji.

Warto oczywiście na początek stworzyć interfejs takiej fasady:

public interface UserRegisterLoginFacade {
  boolean registerUser(User user);
  boolean loginUser(String login, String password);
}

A następnie go zaimplementować oczywiście.

Na surowo nasza klasa wygląda tak:’

public class UserRegisterLoginFacadeImpl implements UserRegisterLoginFacade {
  private UserService userService = UserServiceImpl.getInstance();
  private static UserRegisterLoginFacade instance = null;

  private UserRegisterLoginFacadeImpl() {

  }

  public static UserRegisterLoginFacade getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new UserRegisterLoginFacadeImpl();
    }
    return instance;
  }

  public boolean registerUser(User user) {

  }

  public boolean loginUser(String login, String password) {
    
  }


}

Czyli mamy UserService, a z naszej klasy jest zrobiony singleton.

RegisterUser

Rozpocznijmy od rejestracji użytkownika – czym jest rejestracja nowego użytkownika? Jest to naprawdę dodanie go do bazy danych – czy musimy coś sprawdzać? A no nie, wszystkim zajmuje się nasz userService.

public boolean registerUser(User user) {
  return userService.addUser(user);
}

Nie było zbyt trudno, teraz przejdźmy do logowania.

loginUser

Logowanie będzie trochę bardziej skomplikowane – na początku oczywiście musimy sprawdzić czy dane (login i hasło) są poprawne – jeśli tak to logujemy użytkownika.

public boolean loginUser(String login, String password) {
  if (userService.isCorrectLoginAndPassword(login, password)) {
    return true;
  }

  return false;
}

Oczywiście metoda isCorrectLoginAndPassword UserService juz jest – stworzyliśmy ją w pierwszej częsci omawiania aplikacji domowej. 😉

Live!

Czas na live – choć dużo tu nie będę tłumaczył, ponieważ warto, gdy sam spojrzysz w mój kod, jeżeli Ci się nie udało zrobić.

Jest tu niestety sporę zamieszanie, ponieważ musimy odebrać od użytkownika sporo informacji – w wersji finalnej się to zmieni, ponieważ wtedy danę wejściowe będzie odbierała biblioteka JavaFx.

Jednak z grubsza opowiem.

Na początku mamy scanner.

public class Main {

  static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
}

Oczywiście mamy trzy menu, które wyświetlamy w odpowiednich sytuacjach:

public static void startMenu() {
  System.out.println("MANAGEMENT MENU");
  System.out.println("1 - Zaloguj się");
  System.out.println("2 - Zarejestruj się");
  System.out.println("0 - Wyjdź");
}

public static void loggedMenu() {
  System.out.println("MANAGEMENT MENU");
  System.out.println("1 - Dodaj nowy product");
  System.out.println("0 - Wyloguj się");
}

public static void productTypeMenu() {
  System.out.println("1 - Dodaj buty");
  System.out.println("2 - Dodaj ubrania");

Wszystkie pola potrzebne do obsługi użytkownika i aplikacji – najważniejsze z nich to oczywiście nasza userFacade.

public static void main(String[] args) {
  UserRegisterLoginFacade userFacade = UserRegisterLoginFacadeImpl.getInstance();
  ProductService productService = ProductServiceImpl.getInstance();
  boolean appOn = true;
  boolean loggedOn = false;
  int read;
}

Dalej możemy dodać pętle naszej całej aplikacji:

while (appOn) {
  startMenu();
  read = scanner.nextInt();
}

Obsłużyć pierwsze menu – start Menu.

switch (read) {
  case 1:
    System.out.println("Podaj login:");
    String loginLog = scanner.next();
    System.out.println("Podaj hasło:");
    String passwordLog = scanner.next();
    if (userFacade.loginUser(loginLog, passwordLog)) {
      loggedOn = true;
      System.out.println("Zalogowałeś się!");
    } else {
      System.out.println("Niepoprawne dane!");
    }
    break;
  case 2:
    System.out.println("Podaj login:");
    String loginReg = scanner.next();
    System.out.println("Podaj hasło:");
    String passwordReg = scanner.next();
    User user = new User(1L, loginReg, passwordReg);
    if (userFacade.registerUser(user)) {
      System.out.println("Zarejestrowałeś się!");
    } else {
      System.out.println("Cos poszło nie tak!");
    }
    break;
  case 0:
    appOn = false;
    break;
}

I kolejna pętla wewnątrz aplikacji obsługująca aplikację po zalogowaniu.

while (loggedOn) {

        loggedMenu();
        read = scanner.nextInt();
}

Oraz obsługa loggedMenu

switch (read) {
          case 1:
            productTypeMenu();
            read = scanner.nextInt();
            Product product = null;
            switch (read) {
              case 1:
                product = createBootsProduct();
                break;
              case 2:
                product = createClothProduct();
                break;
              case 3:
                product = createOtherProduct();
                break;
            }
            if (productService.saveProduct(product)) {
              System.out.println("Produkt został utworzony");
            } else {
              System.out.println("Produkt nie został utworzony.");
            }
            break;


          case 0:
            loggedOn = false;
            break;
        }

Aby wszystko było czytelniejsze utworzyłem metody createBootsProduct, CreateClothProduct, createOtherProduct, które wyglądają tak:

public static Product createOtherProduct() {
  String productName, color;
  Float price, weight;
  Integer count;
  System.out.println("ProductName: ");
  productName = scanner.next();

  System.out.println("Price: ");
  price = scanner.nextFloat();

  System.out.println("Weight: ");
  weight = scanner.nextFloat();

  System.out.println("Color: ");
  color = scanner.next();

  System.out.println("Count: ");
  count = scanner.nextInt();

  return new Product(1L, productName, price, weight, color, count);
}

public static Product createBootsProduct() {
  String productName, color;
  Float price, weight;
  Integer count, size;
  Boolean isNaturalSkin;

  System.out.println("ProductName: ");
  productName = scanner.next();

  System.out.println("Price: ");
  price = scanner.nextFloat();

  System.out.println("Weight: ");
  weight = scanner.nextFloat();

  System.out.println("Color: ");
  color = scanner.next();

  System.out.println("Count: ");
  count = scanner.nextInt();

  System.out.println("Size: ");
  size = scanner.nextInt();

  System.out.println("Is natural skin: ");
  isNaturalSkin = scanner.nextBoolean();


  return new Boots(1L, productName, price, weight, color, count, size, isNaturalSkin);
}

public static Product createClothProduct() {
  String productName, color, size, material;
  Float price, weight;
  Integer count;

  System.out.println("ProductName: ");
  productName = scanner.next();

  System.out.println("Price: ");
  price = scanner.nextFloat();

  System.out.println("Weight: ");
  weight = scanner.nextFloat();

  System.out.println("Color: ");
  color = scanner.next();

  System.out.println("Count: ");
  count = scanner.nextInt();

  System.out.println("Size: ");
  size = scanner.next();

  System.out.println("Material: ");
  material = scanner.next();


  return new Cloth(1L, productName, price, weight, color, count, size, material);
}

Jest to po prostu budowanie produktu na podstawie danych od użytkownika i zwracanie już gotowego produktu. 😉

Cała nasza klasa Main wygląda teraz tak:

import api.ProductDao;
import api.ProductService;
import api.UserDao;
import api.UserRegisterLoginFacade;
import dao.ProductDaoImpl;
import dao.UserDaoImpl;
import entity.Boots;
import entity.Cloth;
import entity.Product;
import entity.User;
import facade.UserRegisterLoginFacadeImpl;
import service.ProductServiceImpl;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class Main {

  static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

  public static void startMenu() {
    System.out.println("MANAGEMENT MENU");
    System.out.println("1 - Zaloguj się");
    System.out.println("2 - Zarejestruj się");
    System.out.println("0 - Wyjdź");
  }

  public static void loggedMenu() {
    System.out.println("MANAGEMENT MENU");
    System.out.println("1 - Dodaj nowy product");
    System.out.println("0 - Wyloguj się");
  }

  public static void productTypeMenu() {
    System.out.println("1 - Dodaj buty");
    System.out.println("2 - Dodaj ubrania");
    System.out.println("3 - Inne");
  }

  public static Product createOtherProduct() {
    String productName, color;
    Float price, weight;
    Integer count;
    System.out.println("ProductName: ");
    productName = scanner.next();

    System.out.println("Price: ");
    price = scanner.nextFloat();

    System.out.println("Weight: ");
    weight = scanner.nextFloat();

    System.out.println("Color: ");
    color = scanner.next();

    System.out.println("Count: ");
    count = scanner.nextInt();

    return new Product(1L, productName, price, weight, color, count);
  }

  public static Product createBootsProduct() {
    String productName, color;
    Float price, weight;
    Integer count, size;
    Boolean isNaturalSkin;

    System.out.println("ProductName: ");
    productName = scanner.next();

    System.out.println("Price: ");
    price = scanner.nextFloat();

    System.out.println("Weight: ");
    weight = scanner.nextFloat();

    System.out.println("Color: ");
    color = scanner.next();

    System.out.println("Count: ");
    count = scanner.nextInt();

    System.out.println("Size: ");
    size = scanner.nextInt();

    System.out.println("Is natural skin: ");
    isNaturalSkin = scanner.nextBoolean();


    return new Boots(1L, productName, price, weight, color, count, size, isNaturalSkin);
  }

  public static Product createClothProduct() {
    String productName, color, size, material;
    Float price, weight;
    Integer count;

    System.out.println("ProductName: ");
    productName = scanner.next();

    System.out.println("Price: ");
    price = scanner.nextFloat();

    System.out.println("Weight: ");
    weight = scanner.nextFloat();

    System.out.println("Color: ");
    color = scanner.next();

    System.out.println("Count: ");
    count = scanner.nextInt();

    System.out.println("Size: ");
    size = scanner.next();

    System.out.println("Material: ");
    material = scanner.next();


    return new Cloth(1L, productName, price, weight, color, count, size, material);
  }

  public static void main(String[] args) {
    UserRegisterLoginFacade userFacade = UserRegisterLoginFacadeImpl.getInstance();
    ProductService productService = ProductServiceImpl.getInstance();
    boolean appOn = true;
    boolean loggedOn = false;
    int read;

    while (appOn) {
      startMenu();
      read = scanner.nextInt();

      switch (read) {
        case 1:
          System.out.println("Podaj login:");
          String loginLog = scanner.next();
          System.out.println("Podaj hasło:");
          String passwordLog = scanner.next();
          if (userFacade.loginUser(loginLog, passwordLog)) {
            loggedOn = true;
            System.out.println("Zalogowałeś się!");
          } else {
            System.out.println("Niepoprawne dane!");
          }
          break;
        case 2:
          System.out.println("Podaj login:");
          String loginReg = scanner.next();
          System.out.println("Podaj hasło:");
          String passwordReg = scanner.next();
          User user = new User(1L, loginReg, passwordReg);
          if (userFacade.registerUser(user)) {
            System.out.println("Zarejestrowałeś się!");
          } else {
            System.out.println("Cos poszło nie tak!");
          }
          break;
        case 0:
          appOn = false;
          break;
      }

      while (loggedOn) {

        loggedMenu();
        read = scanner.nextInt();

        switch (read) {
          case 1:
            productTypeMenu();
            read = scanner.nextInt();
            Product product = null;
            switch (read) {
              case 1:
                product = createBootsProduct();
                break;
              case 2:
                product = createClothProduct();
                break;
              case 3:
                product = createOtherProduct();
                break;
            }
            if (productService.saveProduct(product)) {
              System.out.println("Produkt został utworzony");
            } else {
              System.out.println("Produkt nie został utworzony.");
            }
            break;


          case 0:
            loggedOn = false;
            break;
        }


      }


    }


  }
}

Podsumowanie

To na tyle podsumowania aplikacji domowej z tygodnia 5, było sporo refaktoryzacji kodu – wprowadzania lepszych rozwiązań, stworzenia pierwsze fasady – czyli ostatatecznego interfejsu naszej aplikacji, który aktualnie obsługuję tylko Usera. A na sam koniec użyliśmy naszych serwisów i fasady w metodzie main, aby zobaczyć jak nasza aplikacja działa.

Jeśli masz jakiś problem to pytaj – a postaramy się go wspólnie rozwiązać!

Zaś jeśli wszystko jest jasne to czas na tydzień 6!

 

Kamil Klimek

Od 2016 jestem programistą Java. Przez pierwsze 4 lata pracowałem jako Full Stack Java Developer. Później postanowiłem postawić nacisk na Javę, żeby jeszcze lepiej ją poznać.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x