Java pytanie rekrutacyjne: Jakie znasz kolekcje w Javie?

Jakie znasz kolekcje w Javie? Wymień ich charakterystyczne cechy Pakiet java.util oferuje wiele różnych kolekcji do wykorzystania przez programistę. Każda […]

Java pytanie rekrutacyjne: Obiekt immutable

Czym jest obiekt immutable? Obiekt immutable jak sama nazwa wskazuje jest niezmienny czyli podczas swojego “życia” nie może zmienić swojego […]

Java pytanie rekrutacyjne: Testy jednostkowe

Czym są testy jednostkowe? Testy jednostkowe polegają na napisaniu kodu źródłowego, który wykonuje inny kod (produkcyjny) weryfikując poprawność jego działania. […]

Java pytanie rekrutacyjne: Wykonywanie bloku finally

Czym blok finally jest wykonywany w przypadku złapania wyjątku? W przypadku, gdy mamy blok try catch możemy dodać kolejny blok […]

Java pytanie rekrutacyjne: Przeciążanie i przesłanianie metod

Czym różni się przeciążanie od przysłaniania metod? Przeciążanie metody polega na stworzeniu wielu metod o tej samej nazwie, lecz przyjmującymi […]

Java pytanie rekrutacyjne: Kolejność wykonywania operatorów

Kolejność wykonywania operatorów Jaki będzie rezultat działania poniższego programu? package org.blog; public class Main { public static void minLengthString(String s) […]

Java pytanie rekrutacyjne: Wieloparametrowe konstruktory

Czy wieloparametrowe konstruktory są poprawne? Wieloparametrowe konstruktory pod względem składni języka są poprawne, za to występują z nimi inne problemy. […]

Java pytanie rekrutacyjne: Metody typu wyliczeniowego

Wymień metody typu wyliczeniowego i opisz krótko ich przeznaczenie W typie wyliczeniowym znajdziemy następujące metody: name(), ordinal(), values(), valueOf(String name). […]

Java pytanie rekrutacyjne: Instancja klasy abstrakcyjnej

Czy można stworzyć instancję klasy abstrakcyjnej? TL;DR Nie można utworzyć instancji klasy abstrakcyjnej. Można to już wywnioskosować z nazwy – […]

Java pytanie rekrutacyjne: String pool

Czym jest String Pool? String pool jest specjalnym miejscem w pamięci, do którego trafiają niektóre obiekty typu Stringi – dokładnie […]