Controller…

choć wdrożyliśmy się już w technologię JavaFX to nie użyliśmy jeszcze najważniejszej jego części – Kontrolerów. Póki co wszystko staraliśmy się zrobić poprzez Maina, jednak jak łatwo można było zauważyć poziom skomplikowania i nieczystości kodu rósł proporcjonalnie do każdego nowo dodanego przycisku lub etykiety.

Czas z tym skończyć – nadchodzi era Controllera! 😀

Punkt startowy

W poprzedniej lekcji skończyliśmy na utworzeniu szablonu kalkulatora przy użyciu narzędzia SceneBuilder, udało się nam nawet uruchomić owy interfejs graficzny. Oczywiście nie jest on w ogóle użyteczny, dlatego czas to zmienić. W tej lekcji stworzymy Controller, dzięki któremu “oprogramujemy” nasz interfejs kalkulatora – do dzieła!

W tej lekcji posłużę się interfejsem bardzo podobnym do tego z poprzedniej lekcji – różnica jest jedna, w poprzedniej lekcji zapomniałem o dodaniu przycisku “równa się” – dlatego w nowej wersji zamieniłem kropkę na właśnie ten przycisk.

W celu pracy na tym samym interfejsem co ja użyj mojego projektu:

git clone https://github.com/1024kb-pl/KJOP_JavaFX_Templates

Co do pliku .fxml – nazwę kontrolera możesz zmienić w tej linii:

<SplitPane dividerPositions="0.22110552763819097" maxHeight="-Infinity" maxWidth="-Infinity" minHeight="-Infinity" minWidth="-Infinity" orientation="VERTICAL" prefHeight="400.0" prefWidth="600.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8.0.171" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="sample.Controller">

fx:controller określa nazwę kontrolera – dodatkowo podaje się pakiet, w którym się znajduje.

SplitPane jest akurat w moim interfejsie, u Ciebie może to być inny komponent – chodzi tylko o klucz fx:controller.

<Button fx:id="button_plus" mnemonicParsing="false" onAction="#clickButtonAdd" prefHeight="47.0" prefWidth="139.0" text="+" GridPane.halignment="CENTER" GridPane.valignment="CENTER" />

Metody z kontrollera do akcji przypisujemy w taki sposób, że podajemy z hashem nazwę metody z kontrolera przy kluczu onAction.

Przypominam, że te wszystkie rzeczy wcześniej zostały skonfigurowane w SceneBuilderze.

Kalkulator

Zanim przejdziemy do implementacji kontrolera naszego interfejsu zbudujmy prostą klasę odpowiedzialną za działanie kalkulatora.

Będzie do niej mogli wrzucić dwie liczby – zapisywane będą one w polach, po wywołaniu odpowiedniej metody na liczbach będzie wykonywana odpowiednia operacja np. dodawania.

package sample;

public class Calculator {
  private final static Calculator instance = new Calculator();
  private int firstNumber = 0;
  private int secondNumber = 0;

  private Calculator() {

  }

  public static Calculator getInstance() {
    return instance;
  }

  public void setFirstNumber(int firstNumber) {
    this.firstNumber=firstNumber;
  }

  public void setSecondNumber(int secondNumber) {
    this.secondNumber = secondNumber;
  }

  public int add() {
    return firstNumber + secondNumber;
  }

  public int subtract() {
    return firstNumber - secondNumber;
  }

  public int multiply() {
    return firstNumber * secondNumber;
  }

  public int divide() {
    return firstNumber / secondNumber;
  }
}

Ze względu, że zamieniłem kropkę na równa się to będziemy pracować na liczba całkowitych – nawet wynik z dzielenia. Nie chodzi mi tu o stworzenie idealnego kalkulatora tylko o pokazanie Ci pewnej zależności podczas używania kontrolerów.

Operations

Aby łatwiej było nam operować kalkulatorem stworzyłem sobie również typ wyliczeniowy trzymający możliwe operacje matematyczne wbudowane w nasz kalkulator.

package sample;

public enum Operations {
  ADD, SUBTRACT, DIVIDE, MULTIPLY;
}

Controller

Czas przejść do implementancji kontrolera – czyli głównej gwiazdy tej imprezy. 😉

Na poczatku będziemy potrzebować kalkulatora oraz typu operacji, która została wywołana:

public class Controller {
  Calculator calculator = Calculator.getInstance();
  Operations operation;
}

Następne trzy pola będą miały za zadanie: przechowywać wpisane liczby oraz trzymać kolejność wpisywanych liczb – czyli, do której liczby będziemy dopisywać wartości.

public class Controller {
  Calculator calculator = Calculator.getInstance();
  Operations operation;
  boolean isTypingFirstNumber = true;
  String promptFirstNumber = "";
  String promptSecondNumber = "";
}

Kluczowym momentem kontrolera jest pole Label – czyli pole, do którego będziemy zapisywać wartość liczb i wynik.

@FXML
Label label_result;

O co chodzi z tym @FXML? – możliwe, że zapytasz. Już tłumaczę.

Ze względu, że jestesmy “podłączeni” naszym kontrolerem do szablonu (czyli pliku) .fxml to możemy się dostawać do jego komponentów – w tym przypadku Label, lecz możemy również się dostawać np. do Buttonów.

Małpa oznacza adnotację, jest to specjalny interfejs, który jest wykorzystywany w refleksjach. Ze względu, że jest to bardziej skomplikowany temat to wystarczy Ci wiedzieć, że dobrze utworzona adnotacja potrafi zrobić wiele za nas.

Co adnotacja FXML robi za nas? “Wstrzykuje” ona za nas label o nazwie label_result czyli ten:

<Label fx:id="label_result" layoutX="8.0" layoutY="7.0" prefHeight="72.0" prefWidth="581.0" style="-fx-background-color: #efefef;" textAlignment="RIGHT">

Spójrz, że nazwa pola zgadza się z fx:id!

Podsumowując – dzięki adnotacji @FXML mamy dostęp do komponentu z naszego interfejsu bez zbędnego jego wyszukiwania lub  tworzenia, wystarczy, że obie nazwy się zgadzają i możemy już na nim działać.

Skoro mamy już wszystkie pola – czyli w takiej formie:

public class Controller {
  Calculator calculator = Calculator.getInstance();
  Operations operation;
  boolean isTypingFirstNumber = true;
  String promptFirstNumber = "";
  String promptSecondNumber = "";
  @FXML
  Label label_result;
}

Zajmijmy się teraz wspólną częścią dla wielu metod.

Wyświetlanie odpowiedniej liczby

Ze względu stanu isTypingFirstNumber musimy wyświetlać odpowiednią liczbę w odpowiednim czasie w result_label.

private void displayRightNumberInResultLabel() {
  label_result.setText(isTypingFirstNumber ? promptFirstNumber : promptSecondNumber);
}

Dzięki tej metodzie w result_label znajdzie się zawsze ta liczba, której jest “kolej”.

? i : są częścią operatora warunkowego trójargumentowego, który ma postać:

warunek ? wykonaj_gdy_prawda : wykonaj_gdy_falsz;

Jest to po prostu skrócona wersja zwykłego if – else. Nasza metoda równie dobrze może wyglądać tak:

private void displayRightNumberInResultLabel() {
  String number;
  if (isTypingFirstNumber) {
    number = promptFirstNumber;
  } else {
    number = promptSecondNumber;
  }
  label_result.setText(number);
}

Nie uważasz, że ten zapis jest brzydszy od tego? 😉

private void displayRightNumberInResultLabel() {
  label_result.setText(isTypingFirstNumber ? promptFirstNumber : promptSecondNumber);
}

Wpisywanie do odpowiedniej liczby

Klikając po przyciskach będziemy musieli dopisywać cyfry do odpowiedniej liczby – w tym celu stworzymy metodę, która dopisze podaną cyfrę do odpowiedniego Stringa.

private void promptNumberToRightNumber(int number) {
  if (isTypingFirstNumber) {
    promptFirstNumber = promptFirstNumber.concat(String.valueOf(number));
  } else {
    promptSecondNumber = promptSecondNumber.concat(String.valueOf(number));
  }

  displayRightNumberInResultLabel();
}

Na koniec oczywiście trzeba pamiętać o ponownym wyświetleniu liczby! 😉

Dodatkowe metody

Przydadzą się również nam dodatkowe metody takie jak:

Wyświetlanie pierwszej liczby w result_label:

private void displayFirstNumber() {
  label_result.setText(promptFirstNumber);
}

Sprawdzenie czy druga liczba została wprowadzona:

private boolean isSecondNumberExist() {
  return promptSecondNumber.length() > 0;
}

Czy operacja została wybrana:

private boolean isOperationDefined() {
  return operation != null;
}

Zapisywanie wybranych cyfr

Na początku obsłużmy wszystkie przyciski z cyframi – wykorzystamy do tego wcześniej zdefiniowaną metodę promptNumberToRightNumber, która wpiszę do odpowiedniego pola naszą cyfrę.

public void clickButtonZero() {
  promptNumberToRightNumber(0);
}

public void clickButtonOne() {
  promptNumberToRightNumber(1);

}

public void clickButtonTwo() {
  promptNumberToRightNumber(2);
}


public void clickButtonThree() {
  promptNumberToRightNumber(3);
}

public void clickButtonFour() {
  promptNumberToRightNumber(4);

}

public void clickButtonFive() {
  promptNumberToRightNumber(5);
}

public void clickButtonSix() {
  promptNumberToRightNumber(6);
}

public void clickButtonSeven() {
  promptNumberToRightNumber(7);

}

public void clickButtonEight() {
  promptNumberToRightNumber(8);

}
public void clickButtonNine() {
  promptNumberToRightNumber(9);
}

Wywołanie obliczeń

Potrzebujemy również metody, która wywoła odpowiednią metodę calculatora na podstawie wybranej operacji – posłuży nam do tego taka implementacja:

private int callCalculatorAction() {
  switch(operation) {
    case ADD:
      return calculator.add();

    case DIVIDE:
      return calculator.divide();

    case SUBTRACT:
      return calculator.subtract();

    case MULTIPLY:
      return calculator.multiply();

    default:
      return 0;
  }
}

Przełączanie liczb

Po wciśnięciu przycisku operacji trzeba zmienić wajchę w naszym programie – czyli zapisywać do drugiej liczby, czyli zmienić stan isTypingFirstNumber na false. 😉

private void switchToSecondNumber() {
  isTypingFirstNumber = false;
  displayFirstNumber();
}

Operacje

Trzeba również obsłużyć przyciski operacji – będą po prostu przypisywać odpowiednią wartość do pola operation:

public void clickButtonAdd() {
    operation = Operations.ADD;
    switchToSecondNumber();
  }

  public void clickButtonMinus() {
    operation = Operations.SUBTRACT;
    switchToSecondNumber();

  }

  public void clickButtonMultiply() {
    operation = Operations.MULTIPLY;
    switchToSecondNumber();
  }

  public void clickButtonDive() {
    operation = Operations.DIVIDE;
    switchToSecondNumber();
  }

Czyszczenie kalkulatora

Potrzebujemy jeszcze wyczyszczenia całej “pamięci” kalkulatora – czyli obu liczb, przywrócić stan isTypingNumber na true oraz ustawić operację na null.

public void clickButtonClear() {
  label_result.setText("");
  promptFirstNumber="";
  promptSecondNumber="";
  isTypingFirstNumber=true;
  operation = null;
}

Obliczanie

Na sam koniec musimy oczywiście w jakiś sposób obliczyć wynik, czym byłby kalkulator bez możliwości obliczania. 😉

public void clickButtonResult() {
  if (isSecondNumberExist() && isOperationDefined()) {
  }
}

Na początek musimy sprawdzić czy druga liczba została wprowadzona czy operacja została wybrana.

Następnie ustawiamy pola w Calculatorze na podstawie wczytanych Stringów i obliczamy wynik:

public void clickButtonResult() {
   if (isSecondNumberExist() && isOperationDefined()) {
     calculator.setFirstNumber(Integer.valueOf(promptFirstNumber));
     calculator.setSecondNumber(Integer.valueOf(promptSecondNumber));
         int result = callCalculatorAction();
   }
 }

Integer.valueOf – zamienia inny typ danych na integer, w naszym przypadku zamienia ze Stringa.

Na koniec wpisujemy wynik do pierwszej liczby (aby można było nadal wykonywać operację na swoim wyniku), czyścimy drugą liczbę i wypisujemy wynik do result_label.

public void clickButtonResult() {
  if (isSecondNumberExist() && isOperationDefined()) {
    calculator.setFirstNumber(Integer.valueOf(promptFirstNumber));
    calculator.setSecondNumber(Integer.valueOf(promptSecondNumber));
    int result = callCalculatorAction();

    isTypingFirstNumber = false;
    promptFirstNumber = String.valueOf(result);
    promptSecondNumber="";
    displayFirstNumber();
  }
}

I w końcu po tylu trudach tworzenia kalkulatora możemy go wypróbować poprzez interfejs graficzny. Mam nadzieję, że u Ciebie też działa. 😛

Podsumowanie

W tej lekcji pokazałem Ci jak wykorzystać kontroler w interfejsie graficznym JavaFx – jak widać zaoszczędził nam on wiele pracy oraz zbędnego kodu, ja kto było w pierwszej lekcji JavaFx.

Dzięki adnotacji @FXML pozbyliśmy się wyszukiwania komponentu interfejsu, został on automatycznie “wstrzyknięty” jako obiekt naszej klasy – później wystarczyło ustawiać tylko na nim tekst. 😉

Co prawda tworzenie oddzielnej klasy dla kalkulatora może jest trochę sztuką dla sztuki – ale za to jakiej… Zauważ, że dzięki temu oddzieliliśmy logikę biznesową od logiki aplikacji – dzięki czemu mamy różne warstwy aplikacji.

Czemu jest to takie ważne? Wyobraź sobie, że klient chce również mieć kalkulator w konsoli – co robisz? Podpinasz klasę Calculator do interfejsu konsoli i tam obsługujesz np. klawiaturę zamiast pisać od nowa implementację kalkulatora.

Logika biznesowa to nic innego jak ostatnia warstwa, z która ma kontakt bezpośredni użytkownik, klient – zazwyczaj jest to interfejs aplikacji, ale też mogą nią być Restowe End Pointy.

Za logikę aplikacji uważamy wszystko to co się dzieje pod spodem – czyli cała walidacja danych, operacje na danych, zapisywanie, odczyt itd.

Kod calej aplikacji możesz znaleźć tutaj.

Jeśli chcesz poćwiczyć kontrolery w JavaFx to zaimplementuj kontroler dla interfejsu z poprzedniego zadania domowego – czyli interfejsu kalkulatora jednostek miar i wag.

Kamil Klimek

Od 2016 jestem programistą Java. Przez pierwsze 4 lata pracowałem jako Full Stack Java Developer. Później postanowiłem postawić nacisk na Javę, żeby jeszcze lepiej ją poznać.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x